لمن يبحث عن الرقم السري لجهازه .......لاأرقام السرية للعديد

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

Hdair

عضو مميز
إنضم
27 مارس 2007
المشاركات
1.047
مستوى التفاعل
783
:satelite:Goldmaster SAT-9400:2606
Goldmaster SAT-9900 PVR:2606
Goldmaster SAT 8200 FTA:3141
Goldmaster SAT 8300 CI:3141
Goldmaster SAT 8350 CI:3141
Goldmaster SAT 8400 CIM:3141
Goldmaster SAT 11300 CI:9247
Goldmaster SAT 11400 CIM:9247
Goldmaster SAT 16000 :1600
Goldmaster SAT 16300:1600j'espere qu'ils vous seront utiles:
Nokia 9200 = 147258
*All EuroStar Or UroBox Receivers =
Press The Menu Key And Enter
9999 And OK. Now Press 0000 And OK.
PinCode Changed To 0000.
*Humax 5400 = Press The Menu And Go
To Instalition Menu And Press
Red Key & Green Key & Yellow Key & Blue
Key & White Key And 0
Now PinCode Changed To 0000.
*EuroStar Model 1935 = Press The
Menu Key And Enter 9999 And OK.
*Galaxy = 9949
*Strong FreeCam = 0235 Or 0735
*TechnoSat = 3724
*Nokia Mode 9860 Or 9800 = 1234
*Astra Model 3472 = Press The Menu Key And
Go To System Setup
Now Enter 6789 Or 9876 And Press OK.
*digital = 0325
*lorans = 1250
*smart = 3472 , 6934
*galaxy = 9949
*dv = 8503
*vortec = 2002 , 7777
*fortec star = 1002 , 1010
*fortec star plus 5100 = go menu --->
parental control
---> press red button 4 times ---->
press ok ---> enter new pin code
*digital telecom = 1004 , 0851
*starsat 120 ,150 , 200 , 2000 = go to
stb setting and enter 1234
*starsat = go to menu --> stb --> enter
9876 to reset to 0000
*e-metabox 1 ,2 = 1004
*kaon = from left to right press red , green
, blue and yellow buttons
*daewoo and -->
*star track = go to menu ---> lock control -->
enter 19370 -->
2486 --> go to
game
section ---> enter reciever lock password
acc = 0786
next 2000 = go to stb information -->
press red button --->
enter 1234 ---> or
kaon
= press yellow key --> enter 0000 -->
press blue 2 times-->
press green 2 times --> press red 2 times -->
then
press menu key
or ---> yellow --> blue --> green --> menu
citizen = 7604
Amstrad SilverLine:3472
Amstrad CromLine:0000
Akai:9009
Pace:9949
Topfield 3100 FEI:2606
Topfield 3000 CIPRO:2606
Topfield 3100 CIPPRO:2606
Topfield 3100 FI:2606
Topfield 3100 FE:2606
Topfield 3300 F:2606
Topfield 3030 F:2606
Topfield 4000 PVR:2606
Topfield 5000 PVR:2606
Digimaster 4200 FTA:2606
Digimaster 4300 CI:2606
Digimaster 4400 CIP:2606
Megastar 700 FTA:2606
Megastar 800 CI:2606
Megastar 800 CIM:2606
Megastar 700 FTA:3141
Onwa X3 FTA:2606
Onwa X5 CI:2606
Onwa X7 CIM:2606
Onwa X9 PVR:2606
Onwa X2 FTA:3141
Onwa X6 CI:3141
Astra 3472:6789 - 9876
Goldmaster SAT-6010:3453
Goldmaster SAT-6050:3453
Goldmaster SAT-70500:3453
Goldmaster SAT-70700:3453
Goldmaster SAT-80300:3453
Goldmaster SAT-80500:3453
Goldmaster SAT-80700:3453
Goldmaster SAT-80900:3453
Goldmaster SAT-90200:3453
Goldmaster SAT-90400:3453
Goldmaster SAT-7200 FTA:2606
Goldmaster SAT-7300 CI:2606
Goldmaster SAT-7400 CIM:2606
Goldmaster SAT-7800 PVR:2606
Goldmaster SAT-4150 FTA:2606
Goldmaster SAT-4100 FTA:2606
Goldmaster SAT-4800 PVR:2606

Goldmaster SAT 16500:1600
YuMaTu x-200:8888
YuMaTu 9500:8503
YuMaTu 5500-8000:2441
Eurostar:9999
Urobox:9999
Next Wawe:8503
TechnoSat:3724
Botek:5183
Botech 2000-2001 ci:4200
Digitel:0867 - 0786
Roadmaster:7787
Taplin:3453
Strong:0235 - 0325
Strong FreeCam:0235 - 0735
Vestel:8277 ( bütün modellere
Vestel:929526 servis menü .ifresi ( dikkatli
Benjamin:1004 - 1250
Echostar:7604
EchoStar:3453
EchoStar 2200-1200:7604
EchoStar 2110:3453
Opentel:0937
Sunny:2580 - 7777
Sunsui:0937
Radix:9815
Hyundai:0325 - 6962
Baff:2142
Galaxy:9949
Next 8000xcam:4132
Next gri seri:0000
Next plus serisi:8503
Next 5000 serisi:1234 - 1004
Next siyah seri:0000
Next 3000A:0000
Next 3000AP:0000
Next 1000 (STAR1 ):5183
Next 10001 PLUS(KYOTO PANEL).:3453 Next
Wave plus serisi:Kumandadan
k.rm.z. ye.il sar. mavi tu.lar.na s.rayla bas.n.
Next Star serisi Sistem Bilgisi Menüsüne
Girip...9876 Tu.la
Next Eski 2001 (Siyah panel Display metalik)
: Cihaz.n .n panelinde prg + ve prg
tu.lar.na elinizi bas.k tutun.. bas.l.yken arka
panelden ceryan dü.mesini aç.p
kapay.n..elinizi 2-3 saniye bas.l. tutup çekin..
Samsung 7777:0235
Samsung 702:9911
Samsung 202 SVACI:1631
Astra 3472:6789 - 9876
Nokia 9800-9860:1234
Nokia 9200:147258
Nokia 9600:1234
Urobox:9999
Kyoto:3453
TechnoSat:3724
Botek:5183
Botech 2000-2001 ci:4200
Digitel:0867 - 0786
Roadmaster:7787
Taplin:3453
Strong:0235 - 0325
Strong FreeCam:0235 - 0735
Benjamin:1004 - 1250
Opentel:0937
Sunny:2580 - 7777
Radix:9815
Hyundai:0325 - 6962
Baff:2142
SanyoSat 5400-5700-7000:3472 - 2374
SanyoSat Viaccess:7176
SanyoSat (Plus) 5000-9000:2606
Recover PinCode For Some Receivers
*Digitel Model 2000 – 200:0867 / 0786
*EchoStar =:3453
*Strong =:0235 /0325
*Nokia Model 9600 Master =:1234
*Samsung Model 7777 =:0235
*Samsung Model 702 Master =:9911
*Samsung Model 202 SVACI Master =:1631
*Samsung Model DSR 2000 = Press Menu Key
And Go To System Setup And Go To System Information
And Enter 0000.
*Nokia 9200 =:147258
*All EuroStar / UroBox Receivers = Press The
Menu Key And Enter
9999 And OK.Now Press 0000 And OK.PinCode
Changed To 0000.
*SanyoSat Model : 5400 / 5700 /7000:3472 - 2374
*SanyoSat Viaccess =......:7176
*SanyoSat (Plus) Model 5000 / 9000 =:2606
*EchoStar Model 2200 / 1200 = :7604
*EchoStar Model 2110 =:3453
*Humax 5400 = Press The Menu And Go To
Instalition Menu And Press
Red Key & Green Key & Yellow Key & Blue
Key & White Key And 0 .
Now PinCode Changed To:0000
*EuroStar Model 1935 Press The Menu Key
And Enter.9999 And OK.
*Galaxy =:9949
*Strong FreeCam =:0235 / 0735
*TechnoSat =:3724
*Nokia Mode 9860 / 9800 =:1234
*Astra Model 3472 = Press The Menu Key And
Go To System Setup
Now Enter 6789 / 9876 And Press OK.
AZTECH 1111 - 1004
ASTERIX/DIGIBOX 8175
BESAT 8175
DAEWOO 8503
DIGITAL & NEW QMAX 0325 – 0867 - 0876
DIGITAL TELECOM 0851 – 1004 - 3472
DRUCK 1324 -1 424 - 1524 - 1624
D -WAY 8503
ECHOSTAR 7604 - 3453 – 2441 - 3604
EUROSTAR/EUROBOX PRESS MENU 9999 OK 0000
FORTECSTAR 1002 - 2228
GALAXIS 9949
HUMAX 5400&SOME OTHERS Menu-installation-ok-
status-ok-STB status-ok then
press on the following buttons-RED-GREEN-YELLOW-
BLUE-WHITE- then
press 0 now ur receiver is 0000
HUMAX F1-C1 Menu - status -STB Status - ok -press
UP button at the
front panel - i - press the button contain ( ? ) –
press yellow button
---> exit now ur receiver return to 0000 HYUNDAI 0325
LORANS 1250
NEOSAT 1631 -6805
NEXTWAVE 0600 - OTHER Standby with prog from remote
now clear memory
---> press now 0500
NOKIA 9200 147258 NOKIA 9600 press the two key on
receiver front panel plus standby from the
remote now the code will reset to default
NOKIA 9800 menu system configuration type 1 on the
4th Digit press red
button enter the following number 7258 - ok now
the password go back to 1234
OPENTEL 3472 – 0937 SANYOSAT 3472 - 2374 -7176
– 2606 – 1470 -2441
3724 – 1250 - 6893
SAMSAT 0937
SAMSUNG 1631 – 9911 – 7777
?????? 4450 1361 – 0735 – 0235 - 0325
SAMSUNG DSR -9000 menu - system setup -
system information - 0000 SKY 1004
SMART 3472 - 6934
STARSAT/STARCOM 1361 – 1999 – and some
other press menu installation ok
---> STB ok press
9876
STRONG 1361 – 0735 – 0235 - 0325
PENGAMIN 1250
TECHNOSAT 3472 - 2374 -7176 – 2606 – 1470 -2441
3724 – 1250 - 6893
TELEMAN 7176 - 1973
TOPFIELD 2999 - 2606
TOSHIBA 1048
VORTEC 2002 - 7777
ZINWELL 8888
EMTECH/JESSPEN menu installation ok STB ok press 9876
oxygen007
bye


LISTE DES CODES PIN DES RECEPTEURS SATELLITE
NON DU RECEPTEUR CODE PIN PAR DEFAUT
Alpha Gold 1250 - 9876
Allstar 1111
Amstrad CromLine 0000
Amstrad SilverLine 3472
Asterix/Digobox 8175
Astra Model 3472 6789 – 9876
Entrer dans le SETUP et rentrez les numéros 6789 ou 9876 puis OK
Le code redeviendra à 0000
Aztech 1111 - 1004
Baff 2142
Baftec 8008 Dragon 1668
Benjamin 1004 - 1250
Besat 8175
Botech 2000-2001 ci 4200
Botek 5183
Cobra 0325
Ctpohr 4450 1361 0235 - 0325 - 0735
D - Way 8503
Daewoo 8503
Digimaster 4100 FTA 2606
Digimaster 4200 FTA 2606
Digimaster 4300 CI 2606
Digimaster 4400 CIP 2606
Digital & New Qmax 0325 – 0867 - 0876
Digital Telecom 0851 – 1004 - 3472
Digitel Model 2000 – 2003 0786 - 0867
Dizipia 2142
Druck 1324 -1424 - 1524 - 1624
DW 8503
DY 8503
Echostar 2110 – 2441 - 3453 –- 3604 - 7604
EchoStar Model 1100 / 2110 / 3000 3453
EchoStar Model 1200 / 2200 / 3600 7604
Echostar Model 6200 2441
Emtech/Jesspen 9876
Menu installation ok STB ok entrer 9876
Eurostar 9999 Menu puis 9999 puis ok
EuroStar / EuroBox Récepteur 0000
Apuyez sur Menu – appuyer sur 9999 puis ok –
appuyer sur 0000 puis OK
Le code redevient 0000
EuroStar Model 1935 Appuyez sur Menu entrer 9999 puis OK
Eurostar/Eurobox Appuyez sur Menu entrer 9999 puis OK 0000
Fortec 2002 - 2228
Fortec 9600 2002
Fortec 9900 7777
Fortec Star série Master 1002
Free Sat 330 CI 0509
Fuba 1111
Galaxis 9949
Galaxy 9949
Goldmaster SAT-10200 3141-9247
Goldmaster SAT-10210 3141
Goldmaster SAT-11300 CI 9247
Goldmaster SAT-11300 CI 9247
Goldmaster SAT-11400 CIM 9247
Goldmaster SAT-11400 CIM 9247
Goldmaster SAT-15400 CIM 9247
Goldmaster SAT-16000 1600
Goldmaster SAT-16000 1600
Goldmaster SAT-16300 1600
Goldmaster SAT-16300 1600
Goldmaster SAT-16500 1600
Goldmaster SAT-16500 1600
Goldmaster SAT-17000 1700
Goldmaster SAT-4100 FTA 2606
Goldmaster SAT-4150 FTA 2606
Goldmaster SAT-4800 PVR 2606
Goldmaster SAT-6010 3453
Goldmaster SAT-60100 3453
Goldmaster SAT-6050 3453
Goldmaster SAT-60500 3453
Goldmaster SAT-70500 3453
Goldmaster SAT-70700 3453
Goldmaster SAT-7200 FTA 2606
Goldmaster SAT-7300 CI 2606
Goldmaster SAT-7400 CIM 2606
Goldmaster SAT-7800 PVR 2606
Goldmaster SAT-80100 3453
Goldmaster SAT-80300 3453
Goldmaster SAT-80500 3453
Goldmaster SAT-80700 3453
Goldmaster SAT-80900 3453
Goldmaster SAT-8150 FTA 3141
Goldmaster SAT-8200 FTA 3141
Goldmaster SAT-8210 3141
Goldmaster SAT-8300 CI 3141
Goldmaster SAT-8350 CI 3141
Goldmaster SAT-8400 CIM 3141
Goldmaster SAT-90200 3453
Goldmaster SAT-90400 3453
Goldmaster SAT-9200 2606
Goldmaster SAT-9400 2606
Goldmaster SAT-9400 CI 2606
Goldmaster SAT-9500 CIM 2606
Goldmaster SAT-9600 CIP 2606
Goldmaster SAT-9800 PVR 2606
Goldmaster SAT-9900 PVR 2606
Harward HR-301DA 3472
Humax 5300 0000
Humax 5400 0000
Appuyez sur - menu – installation – ok – status – ok - STB status – ok - appuyez sur les touches suivantes – ROUGE – VERT – JAUNE – BLEU - BLANC puis appuyez sur 0, le code revient à 0000
HUMAX 5400 & SOME OTHERS 0000
Appuyez sur - menu – installation – ok – status – ok - STB status – ok - appuyez sur les boutons suivant – ROUGE – VERT – JAUNE – BLEU - BLANC puis appuyez sur 0, le code revient à 0000
HUMAX F1-C1 0000
Appuyez sur - menu – status – ok - STB status – ok - sur le terminal appuyez sur UP - appuyez sur ? de la télécommande –
1) appuyez sur la touche devant le point ? – appuyez sur 0 – exit
ou
2) appuyez sur la touche JAUNE – exit
Maintenant le code redevient 0000
Hyundai 300 m 0325 – 2468 - 6962
Integra 1111
Kaon 0000
Pour récupérer le code 0000 appuyer les touches rouge – vert – jaune – bleu sur la télécommande
Kaon 000000 – 463330
Pour récupérer le code 000000 appuyer sur le demo la touche EXIT + EXIT + EXIT puis la touche 1+0+0+0+0+0+0 sur la télécommande
Kyoto 3453
Letliman 7176
Lorans 1250
Master Box 0325
Master Sat 0325
Megastar 700 FTA 2606-3141
Megastar 800 CI 2606
Megastar 800 CIM 2606
Neosat 1631 - 6805
Nex Sat 6805
Next 1000 (STAR1 ) 5183
Next 3000A 0000
Next 3000AP 0000
Next 5000 serisi 1234 - 1004
Next 8000xcam 4132
Next gri serisi 0000
Next plus serisi 8503
Next siyah serisi 0000
Next wave 0600
Next Wave Other 0500
Mettre en Stanby avec le programme de la télécommande, maintenant Clear Memory et entrer maintenant 0500
Next Wawe 8503
Nokia 9200 147258
Nokia 9450 Mettre l'appareil en veille
Appuyez 2 fois sur la touche BLEUE et 2 fois sur la touche ROUGE
Mettre l'appareil en marche, tout est OK
Nokia 9600 et 9600 Master 1234
Appuyez sur les deux touches sur le terminal en même temps plus la touche standby de la télécommande le code revient au code par défaut 1234
Nokia 9800 1234
Appuez sur MENU
Choisir Parental Control
Il va demander le code secret
Entrez les n° (8-5-2-7-4-1) - 0
Utiliser ce mot de pass : 147258
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى