عرض شغل Qatar Aviation Services, Doha recruits Customers Services Agent, Customers Services PRM-PTC Agent and Lead Customers Servic

aymenove

كبير مشرفي منتدى الشغل
طاقم الإدارة
إنضم
3 جوان 2012
المشاركات
4.149
مستوى التفاعل
9.456
received_180285582900934.jpeg

I - QR22032 - Customer Services Agent | Tunisia Recruitment Event | Qatar Aviation Services, Doha
Organisation:
Qatar Aviation Services
Job Function: Ground Handling
Division: Customer Services - QAS (Division)
Employment Type: Full Time - Permanent
City: Middle East | Qatar | Doha
Last date of application: 27-Aug-2019
Qatar Aviation Services

Qatar Aviation Services (QAS) is an award winning, premier ground handling organisation whose global headquarter is at Hamad International Airport (HIA), the hub airport of Qatar Airways. Since its establishment in 2000, QAS has developed a reputation as a premium provider of world-class ground services to: international airlines; Heads of State and VVIPs; private fleets and customers; executive charter flights and cargo operators.
The QAS team comprising of over 8,000 strong multicultural employees, is dedicated to fulfilling the total passenger and cargo requirements of the airport, the airlines and customers it serves. This team of highly trained and diversely skilled staff is the reason for QAS outstanding success and their Customer’s satisfaction.
About Your Job:
Reporting to the Lead Customer Services Agent you will be responsible to provide guidance and support to Customer Services Agent II & PRM/PTC Agent II in order to deliver consistent quality of service and exceptional assistance to all customers at the designated areas such as (but not limited to) check-in counters, boarding gates, transfer desk (disruption unit), offices, ramp, arrivals, crew terminal and special handling section in line with the agreed service standards and procedures with our airline customers and to ensure the compliance of laid down safety and security procedures and local authorities are implemented accordingly.
Projecting a caring and service-oriented image which entails warm, hospitable, and pleasant attitude to ensure proper handling of all passengers requiring special needs, transfer / transport passengers with special needs within the airport premises through buggies/wheelchairs to, departure, transfers and arrivals, further load and/or unload their luggage from the buggy to meet customer satisfaction.
About You:
To be considered for this role you must be high school qualified (e.g. O level, Year 10, min compulsory education) with minimum 2 years of job-related experience OR have basic literacy, numeracy skills, English communication skills with minimum 3 years of job-related experience.
You must also be well groomed, with a polite and courteous character to maintain the image of the company and keep positive working relationships.
Experience/Good working knowledge of Departure Control Systems/Macs/Sabre/Altea and knowledge of Arabic language both written and spoken would be an added advantage.
Note: you will be required to attach the following:

1. Resume / CV
2. Copy of Highest Educational Certificate
3. Other Relevant DocumentsCertificatesLicenses
4. Copy of Passport

II- QR22033 - Customer Services PRM-PTC Agent | Tunisia Recruitment Event | Qatar Aviation Services, Doha
Organisation:
Qatar Aviation Services
Job Function:Ground Handling
Division: Customer Services - QAS (Division)
Employment Type: Full Time - Permanent
City: Middle East | Qatar | Doha
Last date of application: 27-Aug-2019
Qatar Aviation Services

Qatar Aviation Services (QAS) is an award winning, premier ground handling organisation whose global headquarter is at Hamad International Airport (HIA), the hub airport of Qatar Airways. Since its establishment in 2000, QAS has developed a reputation as a premium provider of world-class ground services to: international airlines; Heads of State and VVIPs; private fleets and customers; executive charter flights and cargo operators.
The QAS team comprising of over 8,000 strong multicultural employees, is dedicated to fulfilling the total passenger and cargo requirements of the airport, the airlines and customers it serves. This team of highly trained and diversely skilled staff is the reason for QAS outstanding success and their Customer’s satisfaction.
About Your Job:
In this role you will be responsible to transfer / transport passengers within the PTC through shuttles to departure, transfers and arrivals, further load and/or unload their luggage from the shuttles ensuring comfort of customers at all times.
You will also be responsible for, but not limited to:
  • Assists Passengers who require special Assistance through wheelchair by escorting them and ensure safe embarkation and disembarking from Aircrafts.
  • Check the allocation from shift supervisor and report to area in charge at the Passenger Terminal.
  • Ensure that any equipment in use must be in good condition and returned to location and report any repairs/maintenance checks, if required.
  • Work with PRM/PTC Agent to assist transit passengers with their documentation process (if required) and ensure full information and proper guidance extended to the passenger at any given stage of handling.
About You:To be eligible for this role you should be high school qualified with minimum two years light vehicle driving experience, possess valid light driving license from your Home Country or Qatar, be well-groomed with a polite and courteous character to maintain the image of the company and keep positive working relationships and have good oral and written communication skills in English language. Knowledge of Arabic language will be an added advantage.

Note: you will be required to attach the following:
1. Resume / CV
2. Copy of Highest Educational Certificate
3. Copy of Passport
4. Copy of Driving LicenseIII- QR22034 - Lead Customer Services Agent | Tunisia Recruitment Event | Qatar Aviation Services, Doha
Organisation:
Qatar Aviation Services
Job Function: Ground Handling
Division: Customer Services - QAS (Division)
Employment Type: Full Time - Permanent
City: Middle East | Qatar | Doha
Last date of application: 27-Aug-2019
Qatar Aviation Services

Qatar Aviation Services (QAS) is an award winning, premier ground handling organisation whose global headquarter is at Hamad International Airport (HIA), the hub airport of Qatar Airways. Since its establishment in 2000, QAS has developed a reputation as a premium provider of world-class ground services to: international airlines; Heads of State and VVIPs; private fleets and customers; executive charter flights and cargo operators.
The QAS team comprising of over 8,000 strong multicultural employees, is dedicated to fulfilling the total passenger and cargo requirements of the airport, the airlines and customers it serves. This team of highly trained and diversely skilled staff is the reason for QAS outstanding success and their Customer’s satisfaction.
About Your Job:
In this role ,you will responsible to handle Designated areas such as (but not limited to) check-in counters, boarding gates, transfer desk, offices, ramp, arrivals and special handling unit by monitoring the flights and dissemination of information ensuring provision of services as per the laid down service standards.
Additionally you will be responsible to monitor to motivate your subordinates by briefing them. You have to use trouble-shooting techniques in the areas of jurisdiction by identifying the problem, seeking alternatives, then deciding on the correct option, minimize/eliminate flight delays, passenger inconvenience and maintaining the safety/safety requirements. You will be responsible to liaise with Airport security and Immigration in-order to speed-up all customer Care passengers handling process.
About You:
To be successful in this role you will need High School Qualification (e.g. O level, Year 10, min compulsory education). Minimum 3-4 years of job-related experience required in Customer Care Section 01 year experience in frontline passenger handling.
You have excellent written/spoken English skills. You can work all the procedures and rules learnt through the training, briefing and operational circulars. Proficient in Passenger Handling Procedures and should have an ability to delegate work, set clear direction and mange work flow.
We need a strongly motivated individual who is focused and detail oriented. You need to be able to have strong mentoring coaching skills, an ability to develop and train subordinate skills and should foster team work among team members.
Note: you will be required to attach the following:

1. Resume / CV
2. Copy of Passport
3. Copy of Highest Educational Certificate


 

محطة55

نجم المنتدى
إنضم
9 نوفمبر 2017
المشاركات
2.222
مستوى التفاعل
2.030
مشاهدة المرفق 1126266

I - QR22032 - Customer Services Agent | Tunisia Recruitment Event | Qatar Aviation Services, Doha
Organisation:
Qatar Aviation Services
Job Function: Ground Handling
Division: Customer Services - QAS (Division)
Employment Type: Full Time - Permanent
City: Middle East | Qatar | Doha
Last date of application: 27-Aug-2019
Qatar Aviation Services

Qatar Aviation Services (QAS) is an award winning, premier ground handling organisation whose global headquarter is at Hamad International Airport (HIA), the hub airport of Qatar Airways. Since its establishment in 2000, QAS has developed a reputation as a premium provider of world-class ground services to: international airlines; Heads of State and VVIPs; private fleets and customers; executive charter flights and cargo operators.
The QAS team comprising of over 8,000 strong multicultural employees, is dedicated to fulfilling the total passenger and cargo requirements of the airport, the airlines and customers it serves. This team of highly trained and diversely skilled staff is the reason for QAS outstanding success and their Customer’s satisfaction.
About Your Job:
Reporting to the Lead Customer Services Agent you will be responsible to provide guidance and support to Customer Services Agent II & PRM/PTC Agent II in order to deliver consistent quality of service and exceptional assistance to all customers at the designated areas such as (but not limited to) check-in counters, boarding gates, transfer desk (disruption unit), offices, ramp, arrivals, crew terminal and special handling section in line with the agreed service standards and procedures with our airline customers and to ensure the compliance of laid down safety and security procedures and local authorities are implemented accordingly.
Projecting a caring and service-oriented image which entails warm, hospitable, and pleasant attitude to ensure proper handling of all passengers requiring special needs, transfer / transport passengers with special needs within the airport premises through buggies/wheelchairs to, departure, transfers and arrivals, further load and/or unload their luggage from the buggy to meet customer satisfaction.
About You:
To be considered for this role you must be high school qualified (e.g. O level, Year 10, min compulsory education) with minimum 2 years of job-related experience OR have basic literacy, numeracy skills, English communication skills with minimum 3 years of job-related experience.
You must also be well groomed, with a polite and courteous character to maintain the image of the company and keep positive working relationships.
Experience/Good working knowledge of Departure Control Systems/Macs/Sabre/Altea and knowledge of Arabic language both written and spoken would be an added advantage.
Note: you will be required to attach the following:

1. Resume / CV
2. Copy of Highest Educational Certificate
3. Other Relevant DocumentsCertificatesLicenses
4. Copy of Passport

II- QR22033 - Customer Services PRM-PTC Agent | Tunisia Recruitment Event | Qatar Aviation Services, Doha
Organisation:
Qatar Aviation Services
Job Function:Ground Handling
Division: Customer Services - QAS (Division)
Employment Type: Full Time - Permanent
City: Middle East | Qatar | Doha
Last date of application: 27-Aug-2019
Qatar Aviation Services

Qatar Aviation Services (QAS) is an award winning, premier ground handling organisation whose global headquarter is at Hamad International Airport (HIA), the hub airport of Qatar Airways. Since its establishment in 2000, QAS has developed a reputation as a premium provider of world-class ground services to: international airlines; Heads of State and VVIPs; private fleets and customers; executive charter flights and cargo operators.
The QAS team comprising of over 8,000 strong multicultural employees, is dedicated to fulfilling the total passenger and cargo requirements of the airport, the airlines and customers it serves. This team of highly trained and diversely skilled staff is the reason for QAS outstanding success and their Customer’s satisfaction.
About Your Job:
In this role you will be responsible to transfer / transport passengers within the PTC through shuttles to departure, transfers and arrivals, further load and/or unload their luggage from the shuttles ensuring comfort of customers at all times.
You will also be responsible for, but not limited to:
  • Assists Passengers who require special Assistance through wheelchair by escorting them and ensure safe embarkation and disembarking from Aircrafts.
  • Check the allocation from shift supervisor and report to area in charge at the Passenger Terminal.
  • Ensure that any equipment in use must be in good condition and returned to location and report any repairs/maintenance checks, if required.
  • Work with PRM/PTC Agent to assist transit passengers with their documentation process (if required) and ensure full information and proper guidance extended to the passenger at any given stage of handling.
About You:To be eligible for this role you should be high school qualified with minimum two years light vehicle driving experience, possess valid light driving license from your Home Country or Qatar, be well-groomed with a polite and courteous character to maintain the image of the company and keep positive working relationships and have good oral and written communication skills in English language. Knowledge of Arabic language will be an added advantage.

Note: you will be required to attach the following:
1. Resume / CV
2. Copy of Highest Educational Certificate
3. Copy of Passport
4. Copy of Driving LicenseIII- QR22034 - Lead Customer Services Agent | Tunisia Recruitment Event | Qatar Aviation Services, Doha
Organisation:
Qatar Aviation Services
Job Function: Ground Handling
Division: Customer Services - QAS (Division)
Employment Type: Full Time - Permanent
City: Middle East | Qatar | Doha
Last date of application: 27-Aug-2019
Qatar Aviation Services

Qatar Aviation Services (QAS) is an award winning, premier ground handling organisation whose global headquarter is at Hamad International Airport (HIA), the hub airport of Qatar Airways. Since its establishment in 2000, QAS has developed a reputation as a premium provider of world-class ground services to: international airlines; Heads of State and VVIPs; private fleets and customers; executive charter flights and cargo operators.
The QAS team comprising of over 8,000 strong multicultural employees, is dedicated to fulfilling the total passenger and cargo requirements of the airport, the airlines and customers it serves. This team of highly trained and diversely skilled staff is the reason for QAS outstanding success and their Customer’s satisfaction.
About Your Job:
In this role ,you will responsible to handle Designated areas such as (but not limited to) check-in counters, boarding gates, transfer desk, offices, ramp, arrivals and special handling unit by monitoring the flights and dissemination of information ensuring provision of services as per the laid down service standards.
Additionally you will be responsible to monitor to motivate your subordinates by briefing them. You have to use trouble-shooting techniques in the areas of jurisdiction by identifying the problem, seeking alternatives, then deciding on the correct option, minimize/eliminate flight delays, passenger inconvenience and maintaining the safety/safety requirements. You will be responsible to liaise with Airport security and Immigration in-order to speed-up all customer Care passengers handling process.
About You:
To be successful in this role you will need High School Qualification (e.g. O level, Year 10, min compulsory education). Minimum 3-4 years of job-related experience required in Customer Care Section 01 year experience in frontline passenger handling.
You have excellent written/spoken English skills. You can work all the procedures and rules learnt through the training, briefing and operational circulars. Proficient in Passenger Handling Procedures and should have an ability to delegate work, set clear direction and mange work flow.
We need a strongly motivated individual who is focused and detail oriented. You need to be able to have strong mentoring coaching skills, an ability to develop and train subordinate skills and should foster team work among team members.
Note: you will be required to attach the following:

1. Resume / CV
2. Copy of Passport
3. Copy of Highest Educational Certificate


خويا ايمن كان فما حاجة تابع ارشيف ... انتداب في خاص ولا عام ارجوا ان لاتبخل علي وشكرا لك ... جزاك الله خير.
 

Yzfr1

نجم المنتدى
إنضم
30 ديسمبر 2017
المشاركات
1.783
مستوى التفاعل
2.403
وين تبعثهم وراقك ؟.. فما email ولا site ؟
 

manoutcho

عضو نشيط
إنضم
12 فيفري 2016
المشاركات
236
مستوى التفاعل
292


salaire fthiha avant de participer veuillez mettre en considération que le salaire et entre 600 et 800Dollar

c'est de n'importe quoi walh
 
أعلى